Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mometason

Klassificering: 1

Preparat: Aphiahsone, Asmanex® Twisthaler®, Demoson, Elocom, Elocon®, Elosalic®, Mometason ABECE, Mometason Apofri, Mometason Glenmark, Mometason Orion, Mometasone Actavis, Mometasone Teva, Mommox, Nasomet, Nasonex, Nasonex®, Orimox, Ovixan

ATC kod: D07AC13, D07XC03, R01AD09, R03BA07

Substanser: mometason, mometasonfuroat, mometasonfuroatmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Om det är brösten som behandlas bör de tvättas av innan amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.