Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Montelukast

Klassificering: 1

Preparat: Lukasm, Montegen, Montelukast 2care4, Montelukast Accord, Montelukast Actavis, Montelukast Bluefish, Montelukast Ebb, Montelukast Krka, Montelukast Mylan, Montelukast Navamedic, Montelukast Orion, Montelukast Ranbaxy, Montelukast Sandoz, Montelukast STADA, Montelukast Teva, Singulair, Singulair®, Singulair-AR®

ATC kod: R03DC03

Substanser: montelukast, montelukastnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Montelukast passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,92 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Datta P, Rewers-Felkins K, Baker T, Hale TW. Transfer of Montelukast into Human Milk During Lactation. Breastfeed Med. 2017;12:54-57. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.