Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Morfin

Klassificering: 2

Preparat: Avinza, Bupivakain-morfin APL, Contalgin, Depolan®, Dolcontin, Dolcontin Unotard®, Dolcontin®, Kapanol, Morfin AB Unimedic, Morfin Abcur, Morfin Alternova, Morfin APL, Morfin APL med konserveringsmedel, Morfin Epidural Meda, Morfin Kalceks, Morfin Meda, Morfin Special, Morfin Special APL, Morfin-Skopolamin Meda, Morphine Unimedic, Opiumtinktur, Oramorph®, Sevre-Long®, Spasmofen®

ATC kod: A07DA02, N02AA01, N02AA51, N02AG01

Substanser: morfin, morfinhydroklorid (trihydrat), morfinmetylbromid, morfin-n-oxid, morfinsulfat, morfinsulfat (pentahydrat)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Både morfin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-6). Koncentrationer upp till 0,4 ng/mL har uppmätts hos två barn (4,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (2,6,7). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (8).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Baka NE, Bayoumeu F, Boutroy MJ, Laxenaire MC. Colostrum morphine concentrations during postcesarean intravenous patient-controlled analgesia. Anesth Analg 2002;94(1):184-7, table. PubMed
  2. Oberlander TF, Robeson P, Ward V, Huckin RS, Kamani A, Harpur A et al. Prenatal and breast milk morphine exposure following maternal intrathecal morphine treatment. J Hum Lact 2000;16(2):137-42. PubMed
  3. Wittels B, Scott DT, Sinatra RS. Exogenous opioids in human breast milk and acute neonatal neurobehavior: a preliminary study. Anesthesiology 1990;73(5):864-9. PubMed
  4. Zakowski MI, Ramanathan S, Turndorf H. A two-dose epidural morphine regimen in cesarean section patients: pharmacokinetic profile. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37(6):584-9. PubMed
  5. Feilberg VL, Rosenborg D, Broen CC, Mogensen JV. Excretion of morphine in human breast milk. Acta Anaesthesiol Scand 1989;33(5):426-8. PubMed
  6. Robieux I, Koren G, Vandenbergh H, Schneiderman J. Morphine excretion in breast milk and resultant exposure of a nursing infant. J Toxicol Clin Toxicol 1990;28(3):365-70. PubMed
  7. Wittels B, Glosten B, Faure EA, Moawad AH, Ismail M, Hibbard J et al. Postcesarean analgesia with both epidural morphine and intravenous patient-controlled analgesia: neurobehavioral outcomes among nursing neonates. Anesth Analg 1997;85(3):600-6. PubMed
  8. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368(9536):704. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.