Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moxifloxacin - ögondroppar

Klassificering: 2

Preparat: Vigamox

ATC kod: S01AE07

Substanser: moxifloxacin, moxifloxacinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling i ögat (1) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Data om lokaladministration av moxifloxacin under amning saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Moxifloxacin (Vigamox) Produktresumé (SPC). Alcon

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter