Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moxifloxacin - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Avelox, Moxifloxacin 2care4, Moxifloxacin Ebb, Moxifloxacin Fresenius Kabi, Moxifloxacin Krka, Moxifloxacin Orion

ATC kod: J01MA14

Substanser: moxifloxacin, moxifloxacinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Äldre djurstudier har visat att antibiotika av kinolontyp kan orsaka artropati och annan toxicitet. Senare humanstudier indikerar dock liten risk, men kliniska data är bristfälliga (2). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Gurpinar AN, Balkan E, Kilic N et al. The effects of a fluoroquinolone on the growth and development of infants. J Int Med Res. 1997;25(5):302-6. PubMed
  2. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.