Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mupirocin

Klassificering: 2

Preparat: Bactroban®, Bactroban® Nasal

ATC kod: D06AX09

Substanser: mupirocin, mupirocinkalcium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Mupirocin har låg biotillgänglighet varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, så länge det inte är brösten som behandlas. Om brösten behandlas bör brösten tvättas av innan amning för att minimera barnets exponering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter