Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mykofenolsyra

Klassificering: 3

Preparat: CellCept®, Myclausen, Mycophenolate mofetil Accord, Mycophenolate mofetil Arrow, Mycophenolate mofetil Cross Pharma, Mycophenolate mofetil Sandoz, Myfenax, Myfortic, Myfortic®, Mykofenolatmofetil 2care4, Mykofenolatmofetil Accord, Mykofenolatmofetil Actavis, Mykofenolatmofetil EQL, Mykofenolatmofetil Orifarm, Mykofenolatmofetil Stada, Mykofenolsyra Accord

ATC kod: L04AA06

Substanser: mykofenolatmofetil, mykofenolatnatrium, mykofenolsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser men en risk för påverkan på immunsystemet kan inte uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos sju ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Constantinescu S, Pai A, Coscia LA, Davison JM, Moritz MJ, Armenti VT. Breast-feeding after transplantation. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014;28(8):1163-73. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.