Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nabumeton

Klassificering: 3

Preparat: Nabumeton BMM Pharma, Relifex, Relifex®

ATC kod: M01AX01

Substanser: nabumeton

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Den aktiva metabolitens långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Bakgrund

Nabumeton är en prodrug som omedelbart metaboliseras till den aktiva metaboliten, 6-MNA. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter