Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nalbufin

Klassificering: 2

Preparat: Nalpain

ATC kod: N02AF02

Substanser: nalbufin, nalbufinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 1,2 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Jacqz-Aigrain E, Serreau R, Boissinot C, Popon M, Sobel A, Michel J et al. Excretion of ketoprofen and nalbuphine in human milk during treatment of maternal pain after delivery. Ther Drug Monit 2007;29(6):815-818. PubMed
  2. Wischnik A, Wetzelsberger N, Lücker PW. [Elimination of nalbuphine in human milk]. Arzneimittelforschung. 1988;38(10):1496-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter