Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxon - injektion

Klassificering: 3

Preparat: Naloxon, Naloxon APL, Naloxon B. Braun, Naloxon Hameln, Naloxon Molteni, Naloxone, Naloxone cloridrato Galenica Senese bambini, Narcan, Nexodal, Prenoxad

ATC kod: V03AB15

Substanser: naloxon, naloxonhydroklorid, vattenfri, naloxonhydrokloriddihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Vid behandling av opiatintoxikation rekommenderas amningsuppehåll, med anledning av opiatexponeringen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång av naloxon till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.