Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxon - peroral/sublingual

Klassificering: 2

Preparat: Armoneve, Bunalict, Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma, Buprenorphine/Naloxone Mylan, Oxycodone/Naloxone Sandoz, Suboxone, Targiniq®, Zubsolv

ATC kod: N02AA55, N07BC51

Substanser: naloxon, naloxonhydroklorid, vattenfri, naloxonhydrokloriddihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Naloxons farmakokinetik innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.