Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naltrexon

Klassificering: 2

Preparat: Mysimba, Nalorex, Naltrexon Molteni, Naltrexon Vitaflo, Naltrexone Accord, Naltrexone POA Pharma, VIVITROL

ATC kod: A08AA62, N07BB04

Substanser: naltrexon, naltrexonhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett ammat barn bedöms som lägre vid behandling än vid fortsatt överkonsumtion av alkohol hos modern.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan barndosen beräknas till ca 1% (naltrexon +6,beta-naltrexol) (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos detta ammade barn (1). Långtidseffekter är inte studerade.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Chan CF, Page-Sharp M, Kristensen JH et al. Transfer of naltrexone and its metabolite 6,beta-naltrexol into human milk. J Hum Lact . 2004;20:322-6 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.