Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naproxen

Klassificering: 2

Preparat: Alpoxen, Bonyl, Eox, Ipaflex, Miranax, Naprocur, Naprosyn, Naprosyn® Entero, Naproxen 2care4, Naproxen ABECE, Naproxen Apofri, Naproxen Bluefish, Naproxen Ebb, Naproxen Mylan, Naproxen Orifarm, Pronaxen, Pronaxen®, Vimovo

ATC kod: M01AE02, M01AE52

Substanser: naproxen, naproxennatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser, men naproxens relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,6% (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (1-2). Biverkningar finns rapporterade hos fyra barn (somnolens (2 barn), kräkningar (1 barn) och förlängd blödningstid, blödning och anemi (1 barn)) (2,3).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Jamali F, Stevens DR. Naproxen excretion in milk and its uptake by the infant. Drug Intell Clin Pharm 1983;17(12):910-911. PubMed
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  3. Fidalgo I, Correa R, Gomez Carrasco JA, Martinez QF. [Acute anemia, rectorrhagia and hematuria caused by ingestion of naproxen]. An Esp Pediatr 1989;30(4):317-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.