Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naratriptan

Klassificering: 1

Preparat: Naramig, Naramig®, Naratriptan Orifarm

ATC kod: N02CC02

Substanser: naratriptan, naratriptanhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 12 timmar efter intagen dos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 5 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Amundsen S, Nordeng H, Fuskevåg O-M, Nordmo E, Sager G, Spigset O, editors. Transfer of triptans into human breast milk and estimation of infant drug exposure through breastfeeding. The 30th ENTIS conference; 2019; Oslo.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter