Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natalizumab

Klassificering: 3

Preparat: Tysabri

ATC kod: L04AA23

Substanser: natalizumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad, kan risken för ammade barn inte bedömas. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Natalizumab passerar över till bröstmjölk (1,2,3,4,5) men en relativ barndos kan inte beräknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. SPC TYSABRI 300 mg, Biogen Idec Ltd. 10/2013. Citerad 150420
  2. Baker TE, Cooper SD, Kessler L, Hale TW. Transfer of natalizumab into breast milk in a mother with multiple sclerosis. J Hum Lact. 2015;31:233-6. PubMed
  3. Proschmann U, Thomas K, Thiel S, Hellwig K, Ziemssen T. Natalizumab during pregnancy and lactation. Mult Scler. 2017;0(00):1-8. PubMed
  4. Matro R, Martin CF, Wolf D, Shah SA, Mahadevan U. Exposure Concentrations of Infants Breastfed by Women Receiving Biologic Therapies for Inflammatory Bowel Diseases and Effects of Breastfeeding on Infections and Development. Gastroenterology. 2018. PubMed
  5. Hainke U, Sehr T, Eisele J, Thomas K, Ziemssen T. Natalizumab: Passage into breast milk and neonatal blood. Multiple sclerosis. 2015;23:690. Abstract EPI1324 DOI: 10.1177/1352458515602639.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter