Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumaurotiomalat

Klassificering: 3

Preparat: Myocrisin, Myocrisin®, Tauredon 50

ATC kod: M01CB01

Substanser: natriumaurotiomalat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som hög vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Barndosen har beräknats till 11% av moderns viktjusterade dygnsdos (1). Fyra barn med exponering för natriumaurotiomalat i bröstmjölk har rapporterats (1-3). Hos ett av barnen observerades ett ödem i ansiktet som kunde bero på moderns medicinering.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Bennett PN, Humphries SJ, Osborne JP, Clarke AK, Taylor A. Use of sodium aurothiomalate during lactation. Br J Clin Pharmacol 1990;29(6):777-779. PubMed
  2. Ostensen M, Skavdal K, Myklebust G, Tomassen Y, Aarbakke J. Excretion of gold into human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1986;31(2):251-252. PubMed
  3. Bell RA, Dale IM. Gold secretion in maternal milk. Arthritis Rheum 1976;19(6):1374. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter