Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumklorid - systemiskt

Klassificering: 1

Preparat: Addens-Natriumklorid B. Braun, Addex®-Natriumklorid, Custodiol, Elektrolyt Inf 148 G1 PÄD, Natriumchlorid Braun 20 %, Natriumklorid AB Unimedic, Natriumklorid Abcur, Natriumklorid APL, Natriumklorid B. Braun, Natriumklorid Baxter, Natriumklorid Baxter Viaflo, Natriumklorid Braun, Natriumklorid Evolan, Natriumklorid Fresenius Kabi, Natriumklorid i Emulgon® APL, Natriumklorid Meda, Natriumklorid Noridem, PBS-lösning A APL, Plasmalyte, Plegisol, Plegisol Hospira, Ringer-Acetat Baxter Viaflo, Ringer-Acetat Braun, Ringer-acetat Fresenius Kabi, Ringerfundin®, Ringer-lactat "Fresenius Kabi", Ringer-Laktat Baxter, Ringer-Laktat Fresenius

ATC kod: A12CA01, B05BB, B05BB01, B05XA03, S01XA03, V07AB

Substanser: natriumklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid normalt saltintag.

Bakgrund

Natriumklorid är också känt som koksalt eller ofta bara salt. Det huvudsakliga intaget kommer således från föda snarare än via läkemedel. Livsmedelsverket rekommenderar att befolkningen ska minska sitt saltintag till max 6 g/dag men har inga särskilda rekommendationer för ammande.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.