Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumkromoglikat

Klassificering: 1

Preparat: Allgil, Crominet, Cromo-CT, Cromolyn Sodium, Cromo-ratiopharm, Intal CFC-free Inhaler, Lecrolyn, Lecrolyn sine, Lomudal, Lomudal Freoniton, Lomudal Nasal, Lomudal®, Lomudal® G.I., Lomudal® Nasal, Lomudal-Forte, Lomusol Nasal, Natriumkromoglikat ABECE, Pollicrom, Pollyferm®

ATC kod: A07EB01, R01AC01, R03BC01, S01GX01

Substanser: natriumkromoglikat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Klinisk dokumentation saknas men natriumkromoglikats farmakokinetik gör att riskerna för ammande barn bedöms som små.

Bakgrund

Den andel läkemedel som når systemkretsloppet efter inhalation/ögondroppar/nässpray är liten, därför är sannolikt även koncentrationen i mjölken låg och dessutom är upptaget av natriumkromoglikat via mag-tarmkanalen mycket lågt.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.