Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumlaurylsulfoacetat

Klassificering: 3

Preparat: Microlax®

ATC kod: A06AG11

Substanser: natriumlaurylsulfoacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter