Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumoxibat

Klassificering: 2

Preparat: Alcover, Alcover-Sirup, Xyrem

ATC kod: N07BB, N07XX04

Substanser: hydroxismörsyra, natriumoxibat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Eftersom natriumoxibat har så kort halveringstid kan man i princip helt undvika exponering av barnet genom att ha amningsuppehåll 4-5 timmar efter dos. Om amninsguppehåll inte är praktiskt genomförbart bör barnet observeras för biverknignar, som till exempel trötthet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till drygt 2% (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (1-2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Busardò FP, Bertol E, Mannocchi G, Tittarelli R, Pantano F, Vaiano F et al. Determination of GHB levels in breast milk and correlation with blood concentrations. Forensic Sci Int. 2016;265:172-81. PubMed
  2. Gashlin LZ, Sullo D, Lawrence RA, Rosen-Carole C. Treatment of Narcolepsy with Sodium Oxybate While Breastfeeding: A Case Report. Breastfeed Med. 2016;11:261-3. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter