Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nebivolol

Klassificering: 3

Preparat: Hypoloc, Nebilet, Nebivolol STADA

ATC kod: C07AB12

Substanser: nebivolol, nebivololhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Nebivolols varierande biotillgänglighet och halveringstid gör att risken för ett ammat barn inte kan förutses. (Nebivolol metaboliseras via CYP2D6 och biotillgängligheten är 12% hos snabba metaboliserare och 100% hos långsamma, halveringstiden är 10 respektive upp till 50 timmar). Välj en annan betablockare med mer förutsägbar kinetik.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Nebivolol (Hypoloc) (SPC), Menarini International Operations Luxembourg s.a.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter