Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nedokromil

Klassificering: 1

Preparat: Tilavist®

ATC kod: S01GX04

Substanser: nedokromil, nedokromilnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg, på grund av den låga biotillgängligheten hos modern.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Högst 4% av dosen absorberas systemiskt hos modern.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Nedokromil (Tilavist) (SPC). Sanofi

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter