Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Neostigmin

Klassificering: 2

Preparat: Neostigmin®, Robinul®-Neostigmin, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sintetica

ATC kod: N07AA01, N07AA51

Substanser: neostigmin, neostigminmetilsulfat, synstigmin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på ett fullgånget friskt barn är troligen låg vid enstaka terapeutisk dos men kliniska data saknas.

Bakgrund

Om amning tillåts bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. abdominala kramper). Dokumentation om övergång till bröstmjölk är ofullständig, relevant studie saknas (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Fraser D, Turner JWA. Myasthenia gravis and pregnancy. Proc R Soc Med. 1963;56:379-81 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.