Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nepafenak

Klassificering: 2

Preparat: NEVANAC

ATC kod: S01BC10

Substanser: nepafenak

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. För att ytterligare minska systemexponeringen vid ögonbehandling kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter