Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nifedipin

Klassificering: 1

Preparat: Adalat, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat Oros, Adalat®, Adalat® Oros, Adipine XL, Nifedipin AL 10, Nifedipin AL 5, Nifedipin Alternova, Nifedipin Ratiopharm, Nifedipin Stada, Nifehexal, Nifehexal Hexal

ATC kod: C08CA05

Substanser: nifedipin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från cirka 20 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <5 % (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 27 ammade barn (3-10).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Penny WJ, Lewis MJ. Nifedipine is excreted in human milk. Eur J Clin Pharmacol. 1989;36(4):427-8. PubMed
  2. Ehrenkranz RA , Ackerman BA, Hulse JD. Nifedipine transfer into human milk. J Pediatr. 1989;114(3):478-80. PubMed
  3. Manninen AK, Juhakoski A. Nifedipine concentrations in maternal and umbilical serum, amniotic flud, breast milk and urine of mothers and offspring. Int J Clin Pharm Res. 1991;11:231-6. PubMed
  4. Taddio A, Oskamp M, Ito S, Bryan H, Farine D, Ryan D et al . Is nifedipine use during labour and breast-feeding safe for the neonate? . Clin Invest Med. 1996; 4 Suppl Abstract(19):11.
  5. Page SM, McKenna DS. Vasospasm of the nipple presenting as painful lactation. Obstet Gynecol. 2006;108:806-8. PubMed
  6. Anderson JE, Held N, Wright K. Raynaud's phenomenon of the nipple: a treatable cause of painful breastfeeding. Pediatrics. 2004;113:e360-4. PubMed
  7. Garrison CP. Nipple vasospasms, Raynaud's syndrome, and nifedipine. J Hum Lact. 2002;18:382-5. PubMed
  8. Wu M, Chason R, Wong M. Raynaud's phenomenon of the nipple. Obstet Gynecol. 2012;119:447-9. PubMed
  9. Lawlor-Smith LS, Lawlor-Smith CL. Raynaud's phenomenon of the nipple: a preventable cause of breastfeeding failure?. Med J Aust. 1997;166:448. PubMed
  10. O'Sullivan S, Keith MP. Raynaud phenomenon of the nipple: a rare finding in rheumatology clinic. J Clin Rheumatol. 2011;17:371-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.