Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Niklosamid

Klassificering: 1

Preparat: Yomesan®

ATC kod: P02DA01

Substanser: niklosamid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg då niklosamid har låg, ofullständig absorption från magtarmkanalen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Niklosamid har mycket låg, ofullständig absorption från magtarmkanalen varför övergången i bröstmjölk torde vara låg. Dosering finns för barn under 2 år.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter