Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nikotin

Klassificering: 2

Preparat: Nicorette Frukt, Nicorette Fruktmint, Nicorette Mentolmint, Nicorette Mint, Nicorette Novum, Nicorette Pepparmint, Nicorette Spicemint, Nicorette®, Nicorette® Fruktmint, Nicorette® Inhalator, Nicorette® Microtab, Nicorette® Microtab Lemon, Nicorette® Mint, Nicorette® Pepparmint, Nicotinell, Nicotinell Fruit, Nicotinell Lakrits, Nicotinell Mint, Nicotinell Peppermint, Nicotinell Spearmint, Nicotinell Tropisk frukt, Nicovel Frukt, Nicovel Mint, Nikotin frukt ABECE, Nikotin Frukt Apofri, Nikotin mint ABECE, Nikotin Mint Apofri, Nikotugg, NiQuitin, NiQuitin Clear, NiQuitin Mentolmint, NiQuitin Mint, NiQuitin®, Zonnic Mint, Zonnic Pepparmint

ATC kod: N07BA01

Substanser: nikotin, nikotinbetadex, nikotinditartratdihydrat, nikotinpolakrilin, nikotinresinat

Råd till allmänheten

Risken med nikotinersättning anses vara lägre än vid fortsatt rökning. För att minska barnets exponering bör ersättningen helst tas direkt efter amning.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken med nikotinersättning anses vara lägre än vid fortsatt rökning. För att minska barnets exponering bör ersättningen tas direkt efter amning, det vill säga så långt innan nästa amningstillfälle som möjligt.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 9% (1). Koncentrationer upp till 25 ng/mL kotinin har uppmätts hos nio barn (mödrarna hade 7-8 ggr högre nivåer) (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ilett KF, Hale TW, Page-Sharp M, Kristensen JH, Kohan R, Hackett LP. Use of nicotine patches in breast-feeding mothers: transfer of nicotine and cotinine into human milk. Clin Pharmacol Ther 2003;74(6):516-524. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.