Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nikotinsyra

Klassificering: 3

Preparat: Niaspan, Tredaptive®

ATC kod: C10AD02, C10AD52

Substanser: nikotinsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för påverkan på barnet vid behandling i relativ hög dos som vid hyperlipidemi kan inte bedömas och amning rekommenderas inte då kliniska data saknas. Vitamin B3 anses däremot kompatibelt när det ges i den dosering som används vid kosttillskott.

Bakgrund

Nikotinsyra (niacin), prekursor till niacinamide (vitamin B3) en vattenlöslig B vitamin, transporteras aktivt över till bröstmjölk (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Bennet PN, editor. Drugs and Human Lactation. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 1996.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter