Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nimodipin

Klassificering: 2

Preparat: Nimodipin, Nimotop, Nimotop®

ATC kod: C08CA06

Substanser: nimodipin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom kliniska data på barn saknas bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <0,1 % (1-2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Tonks AM. Nimodipine levels in breast milk. Aust N Z J Surg. 1995;65:693-4. PubMed
  2. Carcas AJ, Abad-Santos F, de Rosendo JM, Frias J. Nimodipine transfer into human breast milk and cerebrospinal fluid. Ann Pharmacother 1996; 30: 148-50 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter