Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitrazepam

Klassificering: 2

Preparat: Apodorm, Mogadon®, Nitrazepam Recip

ATC kod: N05CD02

Substanser: nitrazepam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom nitrazepams relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1,2). Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10 % (1,2). Icke detekterbara koncentrationer (detektionsgräns 10 nmol/L) har uppmätts hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 10 ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Matheson I, Lunde PK, Bredesen JE. Midazolam and nitrazepam in the maternity ward: milk concentrations and clinical effects. Br J Clin Pharmacol 1990;30(6):787-793. PubMed
  2. Reider J, Wendt G. Pharmacokinetics and metabolism of the hypnotic nitrazepam. In: Garattini S, Mussini E, Randall LO, editors. The Benzodiazepines. New York: 1973. 99-127.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter