Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitrofurantoin

Klassificering: 2

Preparat: Furadantin®, Nitrofurantoin Alternova

ATC kod: J01XE01

Substanser: nitrofurantoin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för friska, fullgångna barn anses vara låg vid terapeutiska doser. Risk för hemolytisk anemi finns dock hos barn med den ärftliga enzymdefekten G6PD-brist, samt möjligen hos prematura och nyfödda barn efter en komplicerad förlossning (1). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (7).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10 % (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (6). Diarré har rapporterats hos två ammade barn och minskad mjölkvolym hos en ammande kvinna (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Drugline nr 20428, 2003-10-30. PubMed
  2. Hosbach RH, Foster RB. Absence of nitrofurantoin from human milk. JAMA 1967;202(11):1057. PubMed
  3. Gerk PM, Kuhn RJ, Desai NS, McNamara PJ. Active transport of nitrofurantoin into human milk. Pharmacotherapy 2001;21(6):669-675. PubMed
  4. Pons G, Rey E, Richard MO, Vauzelle F, Francoual C, Moran C et al. Nitrofurantoin excretion in human milk. Dev Pharmacol Ther 1990;14(3):148-152. PubMed
  5. Varsano I, Fischl J, Shochet SB. The excretion of orally ingested nitrofurantoin in human milk. J Pediatr 1973;82(5):886-887. PubMed
  6. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  7. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter