Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nizatidin

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: nizatidin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tre kvinnor kan barndosen beräknas till 0,6 mg/L (maternell dos 150 mg) och den relativa barndosen till 3,6 % (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Obermeyer BD, Bergstrom RF, Callaghan JT, Knadler MP, Golichowski A, Rubin A. Secretion of nizatidine into human breast milk after single and multiple doses. Clin Pharmacol Ther 1990;47(6):724-730. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter