Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nomegestrol

Klassificering: 3

Preparat: Zoely

ATC kod: G03AA14

Substanser: nomegestrol, nomegestrolacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska amningsdata saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkompositionen och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (1-6). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (7-8).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25. PubMed
  2. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38. PubMed
  3. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5. PubMed
  4. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M, Gellen J J, Ayeni O, Gray R, Pinol A, . Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth. WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception 1984; (30): 505-522. PubMed
  5. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824. PubMed
  6. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9. PubMed
  7. Antikonception behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
  8. Selected practice recommendations for contraceptive use-3rd ed. (2016). World Health Organization (WHO).

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter