Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noretisteron

Klassificering: 1

Preparat: Mini-Pe®, Noriday, Orthonett® Novum, Primolut®-Nor, Synfase®, Synfase® 28, Synphase, Triella, Trinovum, Trinovum®, Trinovum® 28

ATC kod: G03AA05, G03AB04, G03AC01, G03DC02

Substanser: noretisteron, noretisteronacetat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Baserat på data från 32 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,7-3,6 % (1-4). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller psykomotorisk utveckling har rapporterats hos 366 ammade barn (5-8). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613. PubMed
  2. Cooke ID, Back DJ, Shroff NE. Norethisterone concentration in breast milk and infant and maternal plasma during ethynodiol diacetate administration. Contraception 1985;31(6):611-621. PubMed
  3. Betrabet SS, Shikary ZK, Toddywalla VS, Toddywalla SP, Patel D, Saxena BN. ICMR Task Force Study on hormonal contraception. Transfer of norethisterone (NET) and levonorgestrel (LNG) from a single tablet into the infant's circulation through the mother's milk. Contraception 1987;35(6):517-522. PubMed
  4. Toddywalla VS, Mehta S, Virkar KD, Saxena BN. Release of 19-nor-testosterone type of contraceptive steroids through different drug delivery systems into serum and breast milk of lactating women. Contraception. 1980;21(3):217-23. PubMed
  5. Shaaban MM. Contraception with progestogens and progesterone during lactation. J Steroid Biochem Mol Biol. 1991;40(4-6):705-10. PubMed
  6. Karim M, Ammar R, el-Mahgoub S, el-Ganzoury B, Fikri F, Abdou I. Injected progestogen and lactation. Br Med J. 1971;1(5742):200-3. PubMed
  7. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53. PubMed
  8. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68. PubMed
  9. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.