Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Norfloxacin

Klassificering: 3

Preparat: Norfloxacin Krka, Norfloxacin Sandoz, Norfloxacin STADA®

ATC kod: J01MA06

Substanser: norfloxacin, norfloxacinhydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Äldre djurstudier har visat att antibiotika av kinolontyp kan orsaka artropati och annan toxicitet, senare humanstudier indikerar dock liten risk, men kliniska data är bristfälliga (3). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (2).

Bakgrund

Icke detekterbara halter norfloxacin uppmättes i bröstmjölk hos fyra kvinnor, dock angavs inte detektionsgränsen varför maximal relativ barndos inte kunde beräknas (1). Kliniska data på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Takase Z, Shirafuji H, Uchida M. Basic and clinical studies on AM-715 in the field of obstetrics and gynecology . Chemotherapy (Suppl 4). 2013 03 14;29:697-704 . PubMed
  2. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  3. Gurpinar AN, Balkan E, Kilic N et al. The effects of a fluoroquinolone on the growth and development of infants. J Int Med Res. 1997;25(5):302-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.