Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nortriptylin

Klassificering: 2

Preparat: Noritren 10mg tablett, filmdrasjert, Sensaval®

ATC kod: N06AA10

Substanser: nortriptylin, nortriptylinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för påverkan på friska fullgångna barn anses vara låg vid terapeutiska doser men kliniska data såväl som långstidsdata är ofullständiga. Barnet bör observeras med avseende på biverkningar.

Bakgrund

Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas. Nortriptylin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Barndosen uppskattas till högst ca 2.9 % av moderns viktjusterade dygnsdos (1,2). Inte detekterbara eller i ett fall låg plasmakoncentration av läkemedlet uppmättes hos fem ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Brixen-Rasmussen L, Halgrener J, Jorgensen A. Amitriptyline and nortriptyline excretion in human breast milk. Psychopharmacology. 1982;76:94-5. PubMed
  2. Wisner KL, Perel JM, Findling RL et al. Nortriptyline and its hydroxymetabolites in breastfeeding mothers and newborns. Psychopharmacol Bull. 1997;33:249-51. PubMed
  3. Matheson I, Skjaeraasen J. Milk concentrations of flupenthixol, nortriptyline and zuclopenthixol and between-breast differences in two patients. Eur J Clin Pharmacol. 1988;35(2):217-20. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.