Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noskapin

Klassificering: 2

Preparat: Nipaxon®, Noskapin ACO, Spasmofen®

ATC kod: N02AG01, R05DA07

Substanser: noskapin, noskapinhydrokloridhydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Efter singeldos rapporterades inga negativa effekter hos åtta ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Olsson B, Bolme P, Dahlstrom B, Marcus C. Excretion of noscapine in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1986;30:213-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter