Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofloxacin - ögondroppar

Klassificering: 2

Preparat: Floxal, Floxal EDO

ATC kod: S01AE01

Substanser: ofloxacin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling (1) i ögat innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Data om lokaladministration av ofloxacin under amning saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ofloxacin (Ofloxacin mibe) Produktresumé (SPC) mibe GmbH Arzneimittel

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter