Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofloxacin - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Tarivid, Tarivid 200, Tarivid®

ATC kod: J01MA01

Substanser: ofloxacin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Äldre djurstudier har visat att antibiotika av kinolontyp kan orsaka artropati och annan toxicitet. Senare humanstudier indikerar liten risk, men kliniska data är bristfälliga (3). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (2).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 8 % (1). Kliniska data på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Giamarellou H, Kolokythas E, Petrikkos G et al. Pharmacokinetics of three newer quinolones in pregnant and lactating women. Am J Med. 1989;87(suppl 5A):49S-51S. PubMed
  2. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  3. Gurpinar AN, Balkan E, Kilic N et al. The effects of a fluoroquinolone on the growth and development of infants. J Int Med Res. 1997;25(5):302-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter