Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olanzapin

Klassificering: 2

Preparat: Arkolamyl, Olanzapin Actavis, Olanzapin Bluefish, Olanzapin Ebb, Olanzapin Lilly, Olanzapin Orifarm, Olanzapin Orion, Olanzapin Ranbaxy, Olanzapin Sandoz, Olanzapin STADA, Olanzapin SUN, Olanzapine Accord, Olanzapine Glenmark, Olanzapine Glenmark Europe, Olanzapine Mylan, Olanzapine Teva, Zalasta®, ZYPADHERA, Zyprexa®, Zyprexa® Velotab

ATC kod: N05AH03

Substanser: olanzapin, olanzapinbensoat, olanzapinembonatmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor beräknas den relativa barndosen till högst 2,7 % (1-4). Icke detekterbara eller låga nivåer i plasma har rapporterats hos 13 ammade barn (1-3, 5-7). Inga negativa effekter har rapporterats hos sammanlagt 38 ammade barn (1-3, 5-8,10-11). Ett barn med försenad talutveckling, ett med motorisk försening och två med minskad viktuppgång har rapporterats hos tre ammade barn, det är dock oklart om dessa även exponerats in utero (8). Från företaget rapporteras att fyra av 26 ammade barn hade någon form av negativ effekt, bl a nedsatt sugförmåga och letargi, men om dessa symtom orsakats av olanzapin var tveksamt i åtminstone tre fall (9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Gardiner SJ, Kristensen JH, Begg EJ, Hackett LP, Wilson DA, Ilett KF et al. Transfer of olanzapine into breast milk, calculation of infant drug dose, and effect on breast-fed infants. Am J Psychiatry 2003;160(8):1428-1431. PubMed
 2. Croke S, Buist A, Hackett LP, Ilett KF, Norman TR, Burrows GD. Olanzapine excretion in human breast milk: estimation of infant exposure. Int J Neuropsychopharmacol 2002;5(3):243-247. PubMed
 3. Stiegler A, Schaletzky R, Walter G, Wüst R, Abele H, Goelz R et al. Olanzapine treatment during pregnancy and breastfeeding: a chance for women with psychotic illness?. Psychopharmacology (Berl). 2014;231:3067-9. PubMed
 4. L.Var, I.Ince, A.Topuzoglu, A.Yildiz. Management of postpartum manic episode without cessation of breastfeeding: a longitudinal follow up of drug excretion into breast milk. Eur Neuropsychopharmacol 2013;23 Suppl 2:382.
 5. Kirchheiner J, Berghofer A, Bolk-Weischedel D. Healthy outcome under olanzapine treatment in a pregnant woman. Pharmacopsychiatry 2000;33(2):78-80. PubMed
 6. Whitworth A, Stuppaeck C, Yazdi K, Kralovec K, Geretsegger C, Zernig G et al. Olanzapine and breast-feeding: changes of plasma concentrations of olanzapine in a breast-fed infant over a period of 5 months. J Psychopharmacol. 2010;24:121-3. PubMed
 7. Lutz UC, Wiatr G, Orlikowsky T, Gaertner HJ, Bartels M. Olanzapine treatment during breast feeding: a case report. Ther Drug Monit. 2008;30:399-401. PubMed
 8. Gilad O, Merlob P, Stahl B, Klinger G. Outcome of infants exposed to olanzapine during breastfeeding. Breastfeed Med. 2011;6:55-8. PubMed
 9. Drugline nr 20197, 2003-07-28. PubMed
 10. Uguz F. Breastfed Infants Exposed to Combined Antipsychotics: Two Case Reports. Am J Ther. 2015;0:1-3. PubMed
 11. Manouilenko I, Öhman I, Georgieva J. Long-acting olanzapine injection during pregnancy and breastfeeding: a case report. Arch Womens Ment Health. 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.