Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olodaterol

Klassificering: 2

Preparat: Spiolto Respimat, Striverdi Respimat

ATC kod: R03AC19, R03AL06

Substanser: olodaterol, olodaterolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet så som takykardi rekommenderas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter