Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olopatadin

Klassificering: 1

Preparat: Opatanol

ATC kod: S01GX09

Substanser: olopatadin, olopatadinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Olopatadinnivån i plasma är normalt under detektionsgränsen hos den behandlade modern (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé (SPC) Olopatadin (Opatanol) .

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter