Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olsalazin

Klassificering: 2

Preparat: Dipentum

ATC kod: A07EC03

Substanser: olsalazin, olsalazinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men barnet bör observeras för biverkningar (såsom diarré).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % för både olsalazin och mesalazin (11, 4). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (11).
Olsalazin är en prodrug till mesalazin (10).

Mesalazin
Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-6). Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2-4, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (6-8). Diarré har rapporterats hos två ammade barn (7, 9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
 1. Mezavant (mesalazin). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2019-02-08, cited 2019-04-23]
 2. Jenss H, Weber P, Hartmann F. 5-Aminosalicylic acid and its metabolites in breast milk during lactation. Am J Gastroenterol. 1990;85:331. Letter. PubMed
 3. Klotz U, Harings-Kaim A. Negligible excretion of 5-aminosalicylic acid in breast milk. Lancet. 1993;342(8871):618-9. PubMed
 4. Christensen LA, Rasmussen SN, Hansen SH. Disposition of 5-aminosalicylic acid and N-acetyl-5-aminosalicylic acid in fetal and maternal body fluids during treatment with different 5-aminosalicylic acid preparations. Acta Obstet Gynecol Scand. 1994;73(5):399-402. PubMed
 5. Silverman DA, Ford J, Shaw I, Probert CS. Is mesalazine really safe for use in breastfeeding mothers?. Gut. 2005;54(1):170-1. PubMed
 6. Datta P, Rewers-Felkins K, Kallem RR, Baker T, Hale TW. Determination of Mesalamine levels in Human Milk as a Function of Dose. Breastfeed Med. 2019;14(2):98-101. PubMed
 7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
 8. Xu Y, Tan B, Ma L, Song Y, Zhou X, Qi Q, et al. Case Report Inflammatory bowel disease in pregnancy: a report of 7 cases and review of the literature. Int J Clin Exp Med. 2017;10(3):5525-5532.
 9. Nelis GF. Diarrhoea due to 5-aminosalicylic acid in breast milk. Lancet. 1989;1(8634):383. PubMed
 10. SPC Dipentum (olsalazin). Atnahs Pharma UK Limited. (citerad 2019-04-17)
 11. Miller LG, Hopkinson JM, Motil KJ, Corboy JE, Andersson S. Disposition of olsalazine and metabolites in breast milk. J Clin Pharmacol. 1993;33(8):703-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter