Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omega-3

Klassificering: 2

Preparat: Eskimo®-3, Omacor, Pikasol Forte

ATC kod: C01, C10AX06

Substanser: fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, omega-3-syratriglycerider

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid rekommenderat dagligt intag via kosten. Kosttillskott står däremot ej under Läkemedelsverkets tillsyn och saknar krav på dokumentation över säkerhet samt effekt, och risk för kontaminationer kan ej uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Fleromättade fettsyror finns normalt i bröstmjölk (2). Kostrekommendationer från Livsmedelsverket indikerar att vi behöver 2,5-3 gram omega-3 per dag och högst 10 % av energiintaget bör utgöras av fleromättat fett. Inga officiella rekommendationer för intag av omega-3 fettsyror under graviditet är etablerade i Sverige men livsmedelsverket avråder från intag av kosttillskott med omega-3 och förespråkar ett välbalanserat näringsintag (3). En omega-3 fettsyra som studerats är dokosahexaensyra (DHA). Moderns DHA status står i relation till övergången av DHA till det ammade barnet (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Cetin I, Koletzko B. Long-chain omega-3 fatty acid supply in pregnancy and lactation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:297-302. PubMed
  2. Briggs GG & Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation 10th Ed. Wolters Kluwer; 2015.
  3. Fleromättat fett, omega-3, omega-6. Livsmedelsverket [cited 2016-10-12].

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter