Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omeprazol

Klassificering: 1

Preparat: Losec, Losec®, Omecat, OMEP, Omeprazol ABECE, Omeprazol Actavis, Omeprazol AGP, Omeprazol Alternova, Omeprazol Apofri, Omeprazol Arrow, Omeprazol Aurobindo, Omeprazol Bluefish, Omeprazol Distriquimica, Omeprazol Mylan, Omeprazol Orifarm, Omeprazol Pensa, Omeprazol ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omeprazol Teva, Omestad, Omezolmyl, Omona

ATC kod: A02BC01

Substanser: omeprazol, omeprazolmagnesium, omeprazolnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Inga negativa effekter rapporterades hos det ammade barnet. (Modern pumpade dock ut och slängde mjölken fyra timmar efter dos varje dag.)(1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Marshall JK, Thompson AB, Armstrong D. Omeprazole for refractory gastroesophageal reflux disease during pregnancy and lactation. Can J Gastroenterol 1998;12(3):225-227. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.