Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

#printHeading()
#printDrugProducts()

#getText('publicRecommendation')

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

#getText('recommendation')

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser, eftersom ondansetron har en kort halveringstid (3h). Barnet bör dock observeras.

#getText('background')

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

#getText('updated'): 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.