Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ondansetron

Klassificering: 2

Preparat: Ondansetron 2care4, Ondansetron Accord, Ondansetron Alternova, Ondansetron Aristo, Ondansetron Aurobindo, Ondansetron B. Braun, Ondansetron Bluefish, Ondansetron Copyfarm, Ondansetron Ebb, Ondansetron Fresenius Kabi, Ondansetron Hameln, Ondansetron Hexal, Ondansetron Mylan, Ondansetron Nycomed, Ondansetron Orifarm, Ondansetron Sandoz, Ondansetron STADA, Ondansetron Teva, Ondansetron Vian, Setofilm, Zofran, Zofran munlöslig, Zofran®, Zofran® munlöslig, Zofron munlöslig, Zotrix

ATC kod: A04AA01

Substanser: ondansetron, ondansetronhydroklorid, ondansetronhydrokloriddihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser, eftersom ondansetron har en kort halveringstid (3h). Barnet bör dock observeras.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.