Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orfenadrin

Klassificering: 3

Preparat: Disipal, Lysantin, Norflex®, Norgesic®

ATC kod: M03BC01, M03BC51, N04AB02

Substanser: orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Orfenadrin har hög biotillgänglighet och lång halveringstid varför påverkan på ammade barn inte kan uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter