Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orlistat

Klassificering: 3

Preparat: alli, Beacita, Orlistat Ebb, Orlistat STADA, Xenical®

ATC kod: A08AB01

Substanser: orlistat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Vanligen avrådes från aktiv viktminskning under pågående amning (1). Orlistat har en låg systemisk absorption och därför förväntas risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk samt kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Schaefer, C., Peters, P. and Miller, R.K. Drugs during pregnancy and lactation . 2nd ed. 2007.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.