Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oseltamivir

Klassificering: 1

Preparat: Ebilfumin, Tamiflu, Tamiflu®

ATC kod: J05AH02

Substanser: oseltamivir, oseltamivirfosfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Under pågående pandemi rekommenderas användandet av oseltamivir för behandling av influensa och som postexpositionsprofylax (1,2).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan barndosen beräknas till 0,08 mg/L (maternell dos 75 mg) och den relativa barndosen beräknas till <1% (3,4). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. CHMP assessment report on Novel influenza (H1N1) outbreak Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) AMEA/H/A-5.3/1172 (http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/tamiflu/28766209en.pdf)
  2. EU-rekommendationer om antivirala läkemdel vid a/H1N1-pandemi (http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/EU-rekommendationer-om-antivirala-lakemedel-vid-AH1N1-pandemi-/)
  3. Wentges-van Holthe N, van Eijkeren M, van der Laan JW. Oseltamivir and breastfeeding. Int J Infect Dis 2008;12(4):451. PubMed
  4. Greer LG, Leff RD, Rogers VL, Roberts SW, McCracken GH, Wendel GD et al. Pharmacokinetics of oseltamivir in breast milk and maternal plasma. Am J Obstet Gynecol. 2011;204:524e1-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter